Project

Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuw modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria

Code
3G026308
Looptijd
01-01-2008 → 30-12-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
Trefwoorden
flocs effectieve bezinkingssnelheid modellering
 
Projectomschrijving

Het project houdt een samenwerking in tussen de VUB, de KULeuven, Waterbouwkundig Laboratorium, UA en UGent. De doelstelling van het project is het ontwerpen, ontwikkelen en testen van een nieuw toestel dat in staat is om in situ het bezinkingsgedrag van geflocculeerd materiaal te observeren. Hierbij zullen zowel laboratoriumtesten als veldmetingen uitgevoerd worden en zal overgegaan worden tot modellering.