Project

Karakterisering van bedrukte verpakkingsmaterialen (papier/karton en kunststoffen) voor levensmiddelen: organoleptische en migratieaspecten

Code
179P0211
Looptijd
01-10-2011 → 31-01-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
organoleptische eigenschappen
 
Projectomschrijving

De innovativiteit van dit Project zal erin bestaan snelle off-line (massaspectrometrie-gebaseerde elektronische neustechnologie of MS-nosetechnolgie en Selected Ion Flow Tube-massaspectrometrie of SIFT-MS) en in-line (convetionele elektronische neus of e-nose) detectiesystemen te onderzoekn en te optimaliseren, specifiek gericht naar geurkrachtige verbindingen uit verpakkingsmaterialen.
Teven zullen de ervaringen opgedaan met papier/karton (o.a. met geurarme inkten, drukprocedés, coatings,...) worden uitgebreid naar bedrukte polymere verpakkingen. Ook voor deze polymere dragers zullen snelle analysetechnieken worden ontwikkeld.
Zowel het migratieprofiel als het migratiegedrag van niet-vluchtige componenten uit inkten en lijmen zullen gekarakteriseerd en geëvalueerd worden. Er zal ook een beter beeld verkregen worden van wat het effect is van lamineren, bedrukken en andere processen tijdens productie van verpakkingsmaterialen op het migratiegedrag van de uiteindelijke verpakking. Eveneens zal dit TETRA-Project worden uitgebreid naar nieuw ontwikkelde bio-inkten en biolijmen, die stilaan aan marksegment winnen.
Op basis van de bekomen resultaten zal een kwaliteitsborgingssysteem worden uitgewerkt, dat implementeerbaar is bij de verpakkingsproducenten. Aan de hand van richtlijnen als onderdeel van een GMP zal getracht worden de verpakkingsproducenten te voorzien van objectieve informatie betreffende het migratiearm en geurarm produceren van innovatieve verpakkingsmaterialen, bestemd voor levensmiddelen. Deze kennistransfer zal echter ook een economische finaliteit hebben voor de voedingsindustrie, aangezien het valorisatietraject zich ook zal toespitsen op deze sector.