Project

Groeten uit het verleden: over het gebruik van interjecties in vroegmoderne taalmethodes uit Vlaanderen

Code
01N00819
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Historical linguistics
    • History and historiography of linguistics
    • Other languages and literary studies not elsewhere classified
Trefwoorden
Historische sociolinguïstiek interjecties taalcontact historische semantiek en pragmatiek geschiedenis van het taalonderwijs vroegmodern Vlaanderen
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt het gebruik van interjecties in gesproken 16e-eeuws Nederlands, in contrast met andere Germaanse en Romaanse talen. Er zal hiervoor een parallel corpus worden samengesteld op basis van de meertalige taalmethode Colloquia, et dictionariolum (1536-1700).
Een semantisch-pragmatische analyse zal nieuwe inzichten opleveren in communicatieve functies van interjecties en in talige en culturele kennisoverdracht via taalonderwijs in vroegmodern Vlaanderen.