Project

Ontwikkeling en implementatie van een moleculair diagnostisch platform voor de detectie en epidemiologische tracering van zoönotische transmissies van Chlamydophila psittaci van vogels naar de mens