Project

Ontwikkeling en implementatie van een moleculair diagnostisch platform voor de detectie en epidemiologische tracering van zoönotische transmissies van Chlamydophila psittaci van vogels naar de mens

Code
35IG7807
Looptijd
01-08-2007 → 31-07-2011
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Bacteriology
    • Infectious diseases
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary epidemiology
Trefwoorden
vogels zoonosis chlamydia psittaci
 
Projectomschrijving

Psittacosis vormt nog steeds een epidemiologische en diagnostische uitdaging. De prevalentie wordt nagegaan. Verschillende diagnostische technieken worden vergeleken. Tevens wordt nagegaan welke factoren het risico op overdracht beïnvloeden: kenmerken specifiek voor de drager (vogelspecies), voor het bacteriële genotype en de arbeidsomstandigheden.