Project

Expolab

Code
110S9114
Looptijd
10-10-2014 → 31-12-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Architectural design
  • Architecture
  • Art studies and sciences
  • Interior architecture
 • Engineering and technology
  • Architectural engineering
  • Architecture
  • Interior architecture
Trefwoorden
architectuurtentoonstelling
 
Projectomschrijving

De architectuurtentoonstelling is een van de voornaamste middelen waarin en waardoor architectuur publiek wordt gemaakt. Architectuurtentoonstellingen spelen sinds de jaren tachtig een sleutelrol in het architectuurlandschap, maar de kritische reflectie op dit instrument en deze praktijk blijft beperkt. Het project Expolab wil theoretische reflectie koppelen aan ontwerpwerk en aan de tentoonstellingspraktijk, om zo een publieke discussie over het tentoonstellen van architectuur en meer specifiek over tentoonstellingsarchitectuur op te zetten. Het project wordt gevoed door de onderzoeks- en onderwijscontext van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, en sluit aan bij de publiekswerking van de nieuwe facultaire architectuurbibliotheek van de Universiteit Gent die in september 2014 opent.