Project

ICP Environmental Sanitation 2010-2011

Code
13V99010
Looptijd
01-10-2010 → 31-12-2011
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Sustainable and environmental engineering
Trefwoorden
milieuwetenschappen milieutechnologieën milieuverontreiniging milieusanering
 
Projectomschrijving

Het ICP 'Environmental Sanitation' beoogt de vorming van milieuspecialisten die voldoende kennis hebben van (1) het begrip milieuverontreiniging en wat het eigenlijk inhoudt, (2) de detectie en kwantificering van milieuverontreiniging, (3) de mogelijke impact van milieupolluenten op ecosystemen en biota, met daaraan gekoppeld de gangbare technieken voor risicoschatting, en (4) de beschikbare technologieën voor preventie en remediëring van milieuverontreiniging en hoe zij in de praktijk worden toegepast.

Dit initieel masterprogramma, dat vooral gericht is op gediplomeerden uit ontwikkelingslanden met een verantwoordelijke positie op het vlak van milieu binnen lokale overheidsdiensten, universiteiten of NGO's, is gestructureerd rond de volgende thema's:

1/ studie van de niet-verontreinigde milieus;

2/ bronnen en oorzaken van milieuverontreiniging;

3/ de methodologieën voor detectie en analyse van milieuvervuiling;

4/ milieutoxicologie en risicoschatting (zowel op eco- als op menselijk toxicologisch vlak);

5/ het voorkomen en saneren van milieuverontreiniging;

6/ de behandeling van afval.