Project

Karakterisatie van de effecten van het US3 eiwit van alfaherpesvirussen op het cytoskelet en viraal spreiden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe antivirale strategieën

Code
178DI1011
Looptijd
01-10-2010 → 05-01-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
cytoskelet herpesvirus cofiline US3 kinase Rho GTPase
 
Projectomschrijving

Het US3 kinase van alfaherpesvirussen veroorzaakt veranderingen in het actine cytoskelet die viraal spreiden bevorderen. Doel van het project is om cellulaire ewitten te identificeren die cruciaal zijn voor het initiëren en uitvoeren van de US3-geïnduceerde actine veranderingen en die op die manier nieuwe doelwitten kunnen vormen voor de ontwikkeling van antivirale strategieën.