Project

De rol van angiopoietines op de regulering van bloedvatvorming door TIE2 expresserende macrofagen

Looptijd
01-01-2018 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal biology
  • Genetics
 • Medical and health sciences
  • Cardiac and vascular medicine
  • Cardiac and vascular medicine
  • Cardiac and vascular medicine
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary medicine
Trefwoorden
Angiogenese Macrofagen TIE2
 
Projectomschrijving

TIE2 expresserende macrofagen (TEMs) zijn belangrijke regulatoren van angiogenese. Naast het reguleren van initiële angiogenese zijn ze ook belangrijk tijdens de remodellering en maturatie van bloedvaten. In dit project willen we onderzoeken of een balans tussen de TIE2 liganden, angiopoietine-1 en angiopoietine-2 bepaalt of TEMs dan wel een pro-angiogeen of een promaturatie fenotype krijgen.