Project

De bevoogding voorbij? Het spanningsveld tussen pedagogisering en commercialisering in de leefwereld van kinderen

Code
3G010507
Looptijd
01-01-2007 → 31-12-2012
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • General psychology
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
  • Communication sciences
  • Journalism and professional writing
  • Media studies
  • Other media and communications
Trefwoorden
wijsgerige pedagogiek kindstudies historische pedagogiek
 
Projectomschrijving

Het vertrekpunt van dit onderzoek lit in de economische (het kind als consument) en politieke (het kind als participerend burger) veranderingen die zich in de tweede helft van de twintigste eeuw in onze Westerse samenleving rond kindzijn hebben voorgedaan. Deze studie wil vanuit een kindgericht perspectief de implicaties in kaart brengen van de hoger beschreven maatschappelijke veranderingen voor zowel de huidige vormgeving aan kindzijn als voor de actuele leefwereld van kinderen.