Project

Toepasbaarheid van cortisol in varkenshaar als lange termijn stress indicator.