Project

Toepasbaarheid van cortisol in varkenshaar als lange termijn stress indicator.

Code
160G6713
Looptijd
01-02-2013 → 31-07-2014
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Biochemistry and metabolism
  • Medical and health sciences
    • Medical biochemistry and metabolism
    • Medical biochemistry and metabolism
    • Medical biochemistry and metabolism
Trefwoorden
haar cortisol chronische stress biomerker
 
Projectomschrijving

Het voornaamste onderzoeksdoel in dit project is het aantonen dat cortisol in varkenshaar een valabele biomerker voor lange termijn stress is. Dit vormt immers de basis voor de toekomstige ontwikkeling van een biosensor waarmee op het landbouwbedrijf of in het slachthuis op een snelle, eenvoudige en goedkope wijze cortisol in haar van varkens kan bepaald worden. Hierdoor wordt het mogelijk om het dierenwelzijn over een langere periode op een objectieve, diervriendelijke alsook logistiek en financieel haalbare manier op grote schaal te evalueren.