Project

Inhibitie van celwand-afbrekend enzymen en gezondheid-bevorderende effecten door fenolische componenten verkregen via solid-state fermentatie van Brassica nevenstromen