Project

Wavelet-methodes in klassieke analyse en functionaalanalyse

Code
01J04017
Looptijd
01-10-2017 → 30-09-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Number theory
    • Functional analysis
    • Harmonic analysis on Euclidean spaces
Trefwoorden
wavelet-analyse multifractaal karakter regulariteitstheorie lacunaire Fourierreeksen functieruimten
 
Projectomschrijving

Het doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe methodes binnen de wavelet-theorie en deze toe te passen op problemen uit de klassieke analyse en functionaalanalyse. Onze specifieke doelstellingen zijn:
• Het multifractale karakter van lacunaire Fourierreeksen analyseren.
• Ultradifferentieerbaarheid beschrijven met behulp van wavelets.
• Veralgemeende Besov-ruimten karakteriseren in termen van de wavelet-transformatie.
• De regulariteit van Colombeau veralgemeende functies bestuderen.