Project

Cacao en beschermde teelten: leid een optimalere fytotechnie en gewasbescherming tot marktopportuniteiten voor Vlaamse bedrijven in Vietnam.