Project

Cacao en beschermde teelten: leid een optimalere fytotechnie en gewasbescherming tot marktopportuniteiten voor Vlaamse bedrijven in Vietnam.

Acroniem
21k03416
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2017
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
Trefwoorden
Vietnam cacao
 
Projectomschrijving

deze aanvraag kadert binnen het provinciaal reglement voor onderzoek- en kennisopbouw via internationale samenwerking met strategische buitenlandse regio's