Project

Pathways betrokken bij pluripotentie en differentiatie van embryo’s en embryonale stamcellen