Project

Kwantitatieve microbiële risico-analyse betreffende water in de primaire groentensector

Acroniem
FLAVIOLA
Code
41S03408
Looptijd
01-08-2009 → 28-02-2013
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Physiology
    • Physiology
    • Physiology
Trefwoorden
cardiovasculaire gezondheid
 
Projectomschrijving

In dit doctoraat sonderzoek zal enerzijds aandacht besteed worden aan de randvoorwaarden voor gebruik van (irrigatie)water tijdens de teelt en na -oogstbehandelingen van groenten en fruit. Water kan immers een transmissieroute zijn van ziekteverwekkende agentia. Naast bacteriële zoönotische pathogenen zoals Salmonella, VTEC of Campylobacter zijnook virussen (bvb. Norovirus, rotavirus) enterische pathogenen die via water, groenten en fruit kunnen
besmetten. Methoden zullen worden geïmplementeerd voor detectie van deze pathogenen, alsook toegepast worden op diverse types (irrigatie) water. De resultaten zullen bijdragen
tot het inschatten van het risico van water als contaminatiebron van microbiologische gevaren voor groenten en fruit. Anderzijds zullen bestaande technologieën, welke kunnen dienen als interventiemaatregelen op microbiologisch vlak voor de primaire sector, worden uitgetest en dit alles binnen een bepaald wettelijk kader.