Project

Opzetten van het onderzoek in Apolonia Pontica in Bulgarije

Code
365D6707
Looptijd
01-01-2007 → 01-12-2009
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology
    • Theory and methodology of archaeology
    • Other history and archaeology
Trefwoorden
apolonia pontica
 
Projectomschrijving

In 2007 werd UGent uitgenodigd om mee te werken aan de opgravingen in de necropool van de Griekse kolonie Apollonia Pontica (het huidige Sozopol in Bulgarije). Van Bulgaarse zijde was hiervoor een directe aanleiding, aangezien de archeologische resten van deze kolonie urgent bedreigd werden door bouwactiviteiten in het kader van de toeristische exploitatie van dit deel van de Zwarte-Zee-kust. Iedere hulp was dus welkom. Vanuit de Universiteit Gent kaderde de deelname in een al langer lopend onderzoek naar het fenomeen van kolonisatie, in zowel de Phoenicische als de Griekse wereld (Carthago, Toscanos, Bouthrotos, Naxos, Pithekoussai, Malta, Solunto ...).