Project

Een bioraffinagebenadering om digestaat te benutten als belangrijke grondstof voor de koppeling energie - nutriënten (BioDEN)