Project

Een bioraffinagebenadering om digestaat te benutten als belangrijke grondstof voor de koppeling energie - nutriënten (BioDEN)

Code
179Z08921
Looptijd
01-01-2022 → 30-04-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Environmental chemistry
Trefwoorden
energie
 
Projectomschrijving

Het innovatiedoel van dit project is het realiseren van een doorgedreven valorisatie van digestaat tot bestaande en nieuwe biogebaseerde meststoffen door procesontwikkeling en koppeling van verschillende technologieën voor nutriëntrecuperatie volgens het cascadeprincipe van maximaal waardebehoud: (i) anaerobe vergisting (AD); (ii) ammoniakstripping en -scrubbing tot
nieuwe meststoffen op basis van citraat en carbonaat; (iii) fosfaatloging en -precipitatie tot calciumfosfaat en struviet; en (iv) een geïntegreerde ecologischeconomische analyse van de verschillende ontwikkelde waardeketens.