Project

De Validiteit van “Gedragshandtekeningen” in Personeelsslectie

Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied psychology
Trefwoorden
personeelsselectie consistentie validiteit gedragshandtekening
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt in welke mate de inconsitente gedragingen van sollicitanten een toegevoegde waarde zijn bovenop gemiddelde scores. Individuele cross-situationele variatie in gedrag vormt de basis voor de gedragshandtekeningen en wordt niet als meetfout gezien maar als betrouwbaar en valide voor het voorspellen van prestatie op het werk. Hiertoe wordt een selectietool ontworpen om leiders te selecteren.