Project

Onderzoek naar de moleculaire pathogenese van chlamydophila psitacci in humane macrofagen en epitheelcellen: genomics, proteomics en methylomics van hoog en laag virulente stammen

Code
01J05810
Looptijd
01-05-2010 → 30-04-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Bacteriology
    • Transcription and translation
  • Engineering and technology
    • Other biotechnology, bio-engineering and biosystem engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
microbiologie biotechnologie bioinformatica
 
Projectomschrijving

Het project wil meer inzicht verwerven in de bacterie gastheercel interactie, met bijzondere aandacht voor de moleculaire pathogenese en herprogammatie van de cel door de obligat intracellulaire bacterie. Hiervoor beschikken we over gekarakteriseerde stammen met gekende virulentieverschillen in vitro en in vivo.