Project

Effecten van glucocorticoïden en een selectieve glucocorticoïd modulator op een tumor micro-omgeving.

Looptijd
01-10-2014 → 30-09-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
Trefwoorden
glucocorticoïden kanker Glucocorticoïd receptor selectieve GR modulatoren
 
Projectomschrijving

De ligand-gebonden glucocorticoïd receptor (GR) functioneert als een transcriptiefactor om de expressie van meerdere genen te reguleren. Wij onderzoeken de invloed van GR en zijn liganden, i.e. glucocorticoïden en selectieve GR modulatoren op de cross-talk tussen kankercellen en hun omringende stromale cellen. Deze wederzijdse communicatie via gesecreteerde producten kan het invasieve potentieel van de kankercel sterk beïnvloeden.