Project

Wetenschappelijke opvolging van professionaliseringsprojecten met het oog op het versterken van leiderschap voor herstel en veerkracht in onderwijs

Code
110A2321
Looptijd
01-06-2021 → 30-09-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Teacher training
    • Vocational education, professional training, lifelong learning
    • Instructional sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
schoolleiderschap professionele ontwikkeling
 
Projectomschrijving

Het versterken van schoolleiderschap met het oog op het wegwrken van leerachterstanden en het maximaal afstemmen van de schoolorganisatie op de noden van de leerlingen en het schoolteam zijn van cruciaal belang. In dit verband zet met Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming tweejarige professionaliseringsinitiatieven op waarbij het collectief leren van schoolleiders het centrale uitgangspunt is. Dit onderzoek stelt tot doel om zowel de randvoorwaarden, de processen als de effecten van deze professionaliseringsinitiatieven in kaart te brengen om zondoende aanbevelingen te kunnen maken inzake het professioneel continuum van schoolleiders en inzicht te bieden in good practices van collectief leren van schoolleiders.