Project

Auteurschap als cultureel schouwspel: het citeren / situeren van de auteur, 16de tot 19de eeuw