Project

Auteurschap als cultureel schouwspel: het citeren / situeren van de auteur, 16de tot 19de eeuw

Code
01G01509
Looptijd
01-01-2009 → 31-10-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Historical theory and methodology
  • History
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of philosophy
Trefwoorden
gender Anglo-Amerikaanse literatuur canon genre cultuurgeschiedenis
 
Projectomschrijving

Dit project wil het concept ‘auteurschap’ in zijn grote diversiteit en maakbaarheid bestuderen sedert de vroeg-moderne tijd tot het begin van de 20ste eeuw. Een grote diversiteit aan aspecten van auteurschap zal aan bod komen zoals vertaling, gender, genre, co-auteurschap, pseudoniemen en anonimiteit, de canon, en het lot van de ‘auteur’, van ‘auteurschap’ in theorieën en literaire analyse.