Project

Het linken van levende plantkarakteristieken aan bodembiogeochemische functies in ecosysteemsecties met een verschillend landgebruik via een isotoopgebaseerde methodologie (Acronym: PlaBioF)