Project

Het linken van levende plantkarakteristieken aan bodembiogeochemische functies in ecosysteemsecties met een verschillend landgebruik via een isotoopgebaseerde methodologie (Acronym: PlaBioF)

Acroniem
Plabiof
Code
41N01212
Looptijd
01-10-2012 → 30-11-2015
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
landgebruik en -management plant functionele diversiteit stikstofcyclus
 
Projectomschrijving

Het verstaan van de manier waarop antropogene vegetatiewijzigingen de stikstofcyclus wijzigen is essentieel. In deze studie zal de plant functionele diversiteit van ecosysteemsecties met een verschillend landgebruik gekarakteriseerd worden. Het effect van levende planten op de brutostikstofcyclus en de microbiële gemeenschapsstructuur zal bepaald worden. De relatie tussen plant functionele diversiteit en biogeochemische ecosysteemfuncties zal onderzocht worden.