Project

Klinische Simulaties in de Lerarenopleiding: Een Theoretisch en Empirisch Onderzoek naar de Impact op Competentieontwikkeling en Voorbereiding op de Job