Project

Een groter theoretisch en methodologisch bereik voor vertaal- en tolkwetenschap: naar interdisciplinair taalcontactonderzoek