Project

Pijn, actie en beïnvloeding (PAIN)

Code
3W001721
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Health psychology
  • Medical and health sciences
    • Pain medicine anesthesiology
    • Behavioural sciences
    • Kinesitherapy
Trefwoorden
Pijn
 
Projectomschrijving

Pijn is één van de meest voorkomende lichamelijke klachten, zowel bij kinderen als bij volwassenen, en de negatieve impact ervan op het dagelijks leven is substantieel. Pijn, en in het bijzonder chronische pijn, is evenwel niet éénvoudig te vatten en op te lossen binnen een medisch kader. Vandaar dat gepleit wordt voor een interdisciplinaire en biopsychosociale benadering van chronische pijn.

Deze onderzoeksgemeenschap betreft een verlenging van een reeds bestaand netwerk dat zich vooral richtte op fundamenteel en fundamenteel onderzoek mbt pijn. De huidige onderzoeksgemeenschap wil de stap naar translationeel en klinisch onderzoek zetten. Hierbij zal gebruikt gemaakt worden van innovatieve technologieën (Virtual Reality, Ecologische Momentary Assessment, geavanceerde beeldvorming, dagboekstudies, internet, enz.), en klinisch-relevante methodologieën (N of 1 studies, multilevel analyses, netwerkanalyses, machine leren, digitale interventies, enz.). De voorgestelde onderzoeksgemeenschap  wenst de contacten te bevorderen op het nationale en internationale niveau tussen onderzoekers van verschillende disciplines die dit mee willen realiseren. De belangrijkste doelstellingen zijn (1) het consolideren en uitbreiden van onderzoekssamenwerkingen, (2) het faciliteren van onderzoeksmogelijkheden door synergie van expertise en middelen, en (3) het creëren van een platform voor translationeel en klinisch onderzoek, waarbij de kennis uit het lab wordt geïmplementeerd in het dagelijks leven van mensen met chronische pijn.