Project

Vlaams onderzoeksproject Stedelijke Logistiek en Mobiliteit

Code
174H07814
Looptijd
01-07-2014 → 30-06-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Urban and regional design, development and planning
Trefwoorden
Stedelijke logistiek en mobiliteit
 
Projectomschrijving

Het doel en het vernieuwende van dit onderzoeksproject is dat voor de eerste keer in Vlaanderen alle universiteiten en de twee competentiepolen die werken rond logistiek en mobiliteit, onderzoek zullen gaan verrichten dat verder gaat dan (korte) ad-hoc opdrachten of piloot-gevalstudies, of beleidsondersteunend onderzoek. Dit zal bijdragen aan de algemene kennis van stedelijke logistiek in Vlaanderen en zal ertoe leiden dat al het reeds uitgevoerde onderzoek binnen Vlaanderen en daarbuiten veel holistischer zal kunnen worden benaderd door de complementariteit tussen de verschillende consortiumpartners. De grote dichtheid en verstedelijking van de hele Vlaamse Regio, met daarin nadrukkelijk de Vlaamse Ruit, maakt bovendien de context heel specifiek, zodat specifiek onderzoek nodig is over hoe daarmee kan worden omgegaan. Het is een situatie die op weinig andere plaatsen wordt gevonden, en waar dus specifieke onderzoeksnoden naar bestaan.
Een streefdoel moet zijn dat onze steden en onze economische actoren en stakeholders vanuit stedelijk logistiek en mobiliteitsperspectief van volgers naar voortrekers moeten kunnen evolueren, ondersteund door academisch basisonderzoek dat focust op de innovatieve concepten die de stedelijke logistiek en mobiliteit faciliteren en toegepast onderzoek naar de bedrijven toe, waarvoor de medewerking van de competentiepolen een toegevoegde waarde biedt. Dit moet leiden tot een betere leefbaarheid van onze steden en anderzijds kunnen leiden tot economische efficiëntiewinsten voor de industrie.