Project

Bij mekaar brengen van alle actoren in de pluimveehouderij met als doel de bioveiligheid toepassingen te verhogen met als doel een duurzame veehouderij