Project

Bij mekaar brengen van alle actoren in de pluimveehouderij met als doel de bioveiligheid toepassingen te verhogen met als doel een duurzame veehouderij

Acroniem
NETPOULSAFE
Looptijd
01-10-2020 → Lopend
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal husbandry
    • Animal health engineering
    • Veterinary epidemiology
    • Veterinary public health and food safety
Trefwoorden
bioveiligheid voedselgebonden pathogenen kennisuitwisseling pluimveeproductie dierlijke productie
 
Projectomschrijving

De pluimveehouderij is een van de voornaamste landbouwproductie systemen in Europa die goed is voor een jaarlijkse productie van 15,2 miljoen ton pluimveevlees en 7,5 miljoen ton eieren met een jaarlijkse omzet van om en bij de 22 miljard Euro. Het is tegelijk ene heel gevoelige sector voor wat betreft epidemische ziekten zoals bvb volgelgriep die grote economische gevolgen kunnen hebben voor de sector. Daarnaast is er ook het risico van de zoonotisceh kiemen zoals Salmonella, Campylobacter en andere. Bioveiligheid wordt gezien als een van de belangrijke manieren om deze gevaren het hoofd te bieden en tegelijk de competitiviteit van de sector te vrijwaren. Goede praktijken met betrekking tot bioveiligheid zijn gekend doorheen Europa maar de toepassing ervan blijkt vaak nog beperkt bij zowel de pluimveehouders als andere betrokken in de productie keten (transporteurs, broeiereien,...). Alle betrokken organisatie moeten daarom ondersteund worden om een efficiente implementatie van bioveiligheidsmaatregelen te garanderen.  Het NETPOULSFE project heeft als doel om de teoepaasing van bioveiligheidsmaatregelen in de pluimveeproductie keten te verhogen aan de hand van reeds gekende maatregelen en dit in 7 grote  Europese pluimvee producerende landen. Dit zal gebeuren aan de hand van een netwerk van pluimvee Kennis en Innovatie systemen. Deze multi-actor group, die meer dan 500 personen omvat, zol worden voorgezeten en begeleid door netwerk begeleiders die uitwisseling van ideën zal stimuleren zowel op nationaal als op internationaal niveau.Ondersteunende maatregelen zullen worden verzameld vanuit het veld en uit wetenschappelijk literatuur en zullen worden geanalyseerd op zovel hun technische als socio-economische merites. Daarnaast zullen ze worden gevalideerd in proefbedrijven of direct worden gedeeld met veehouders en adviseurs. Grondige analyse van de nationale context zal toelaten om aangepaste strategieën per land voor te stellen. Aangepast disseminatie materiaal zoals filmpjes, fact-sheets, praktische abstracts, e-learning modules, ... zullen wordne ontwikkeld om een goede doorstroming van de informatie te garanderen. Synergie met lopende projecten zoals de EIP-AGRI operationele groepen zal de impact van het project verder verhogen.