Project

Versterking van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Meer Accountability door betere juridische redenering (EVRM)

Code
05Z40009
Looptijd
01-10-2009 → 30-09-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds, UGent-middelen
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
Europees Hof voor de Rechten van de Mens juridische redenering rechtsvergelijkend onderzoek
 
Projectomschrijving

Het onderzoek analyseert de juridische redenering van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens m.b.t. drie deelonderwerpen: mainstreaming van diversiteit, het minimum-maximum debat en conflicterende rechten. Het doel van het onderzoek is het aanbieden van innovatieve oplossingen ter versterking van de consistentie en overtuigingskracht van de juridische redenering van het Hof teneinde diens aansprakelijkheid en transparantie te verbeteren.