Project

Ontwikkeling van een forward genetic screen platform voor diatomeeën op basis van mitotische recombinatie