Project

Hoe kan de kloof tussen de fysiologische en therapeutische rol van mesenchymale stamcellen overbrugd worden?