Project

Hoe kan de kloof tussen de fysiologische en therapeutische rol van mesenchymale stamcellen overbrugd worden?

Looptijd
01-02-2019 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Stem cell biology
    • Cellular interactions and extracellular matrix
    • Medical genomics
Trefwoorden
Stamceltherapie paard pees
 
Projectomschrijving

Om het therapeutisch potentieel van mesenchymale stamcellen (MSC) optimaal te benutten, focussen we in dit onderzoeksproject op de wederzijdse communicatie tussen MSC en peescellen door gebruik te maken van in vitro culturen die een peesletsel bij het paard nabootsen. Dit peesmodel laat ons toe om drie regeneratieve mechanismen van MSC te bestuderen, nl. secretie van paracriene factoren, celdifferentiatie en immunomodulatie.