Project

Iranese PhD student, Siavash Manafi Khajeh Pasha

Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2018
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Structural engineering
    • Other civil and building engineering
Trefwoorden
verwekingsvloeiing
 
Projectomschrijving

Zijn voornaamste taak wordt het uitgebreid analyseren van de metingen die zijn uitgevoerd tijdens de veldproef zettingsvloeiing in de Westerschelde in 2014. Hij bouwt daarbij voort op de eerste analyse die door Deltares is uitgevoerd. Het oorspronkelijke doel was om na te gaan of er tijdens de zettingsvloeiingsproef sprake was van een 'verwekingsvloeiing' of een 'bresvloeiing'. Doordat tijdens de proef niet echt een omvangrijke vloeiing is opgetreden, lijkt die vraag al min of meer beantwoord. Zijn taak zal daarom worden om te analyseren waarom naast de grote spontane vloeiing die in juli is op dezelfde vloeiing hebben geleid, en onder welke omstandigheden het baggeren wel tot een grote vloeiing zou hebben geleid.
Naast het analyseren van metingen en zich verdiepen in de daarvoor beschikbare rekenmodellen, en zal hij ook triaxiaalproeven, bezinkproeven en proeven ter bepaling van de walletjessnelheid (parameter in een bresvloeiing) uitvoeren.
De nadruk ligt bij zijn PhD op metingen en laboratorium onderzoek. Dit is aanvullend op het numerieke werk dat via MPM wordt uitgevoerd (waarschijnlijk hoofdzakelijk zettingsvloeiing) en het werk dat in de groep van professor Van Ree aan de TU Delft wordt uitgevoerd (voornamelijk bresvloeiing). Het wordt nadrukkelijk wel de taak van Siavash om met deze groepen contact te onderhouden zodat zijn werk toeleverend kan zijn tot het werk van deze groepen of dat hij gebruikt maakt van het werk van die groepen.