Project

Deelname aan een internationaal onderzoeksproject rond het voortbestaan van het prioritair habitat 'Jeneverbes'