Project

Deelname aan een internationaal onderzoeksproject rond het voortbestaan van het prioritair habitat 'Jeneverbes'

Looptijd
01-10-2017 → 30-09-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
jeneverbes
 
Projectomschrijving
Niet beschikbaar