Project

Numerieke studie en experimentele validatie van een 2D stromingsmodule binnen een gekoppelde modellering van rivierecosystemen