Project

Numerieke studie en experimentele validatie van een 2D stromingsmodule binnen een gekoppelde modellering van rivierecosystemen

Code
01D35309
Looptijd
01-10-2009 → 30-09-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Geology
  • Aquatic sciences, challenges and pollution
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
vegetatie stroming geïntegreerde modellering
 
Projectomschrijving

Waterplanten hebben een belangrijke invloed op de waterstroming, sedimentatieprocessen en nutriëntdynamiek in laaglandrivieren. Naast een temporele variatie in vegetatieontwikkeling doorheen het jaar treedt ook een sterke ruimtelijke hetergeniteit op. Voor het bestuderen van cascade- en terugkoppelingseffecten in het rivierecosysteem is er nood aan een geïntegreerde modellering waarbij de verschillende procesinteracties worden geïncorporeerd. Doel van dit doctoraatsonderzoek is het ontiwkkelen van een 2D hydraulische module en vegetatiemodule binnen het modelpakket STRIVE. De 2D modules zullen gevalideerd worden met beschikbare en nieuw uit te voeren (veld)experimenten.