Project

Analyse van nitraatstikstofresidu-metingen in de tuinbouw - Bodemvruchtbaarheid en nutriënten beheer.

Code
174A7807
Looptijd
01-02-2007 → 31-01-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
nitraatstikstof residu
 
Projectomschrijving

De studie is gefocust op de sector van de vollegrondsgroenten. De opdracht heeft enerzijds tot doel een uitgebreide analyse te maken van de nitraatstikstof-residumetingen van het najaar 2006 op percelen voor vollegrondsgroenten door deze metingen te correleren met bemestings-, teelttechnische en andere gegevens, onder meer verkregen door bevraging van de telers. Daarnaast dienen in een tweede deel in een deskstudie de beïnvloedende factoren voor de nitraatresidu's vanuit een wetenschappelijk standpunt kwalitatief en kwantitatief opgelijst te worden. De opdrachthouder dient praktisch haalbare en wetenschappelijk onderbouwde residunormen voor de tuinbouw voor te stellen. Daarnaast dient een oplijsting gemaakt van de teeltechnische aanpassingen nodig om deze normen te kunnen respecteren.