Project

Achterhalen van het neurobiologisch werkingsmechanisme van subanesthetische dosissen ketamine met behulp van functionele beelvorming bij honden.