Project

Over generaties en genres heen: de erfenis van de Holocaust in de joods-Nederlandse literatuur

Looptijd
01-10-2015 → 30-09-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • History
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
holocaust postmemory overdracht van trauma representatie
 
Projectomschrijving

Aan de hand van een heterogeen corpus van literaire teksten, geschreven door leden van drie opeenvolgende generaties van drie Nederlandse families die getroffen werden door het historisch trauma van de Holocaust, beoogt dit onderzoeksproject na te gaan hoe het fenomeen trauma en haar overdracht wordt gethematiseerd in deze teksten en hoe dit vertaald wordt in hun vormelijke en genologische structuur.