Project

Nationale trots en vooroordelen? Een test van de relatie tussen de etnische identiteiten van Belgische meerderheids- en minderheidsstudenten en hun vooroordelen en gedragsintenties t.o.v. etnische groepen in sociaal-politieke contexten.