Project

Nationale trots en vooroordelen? Een test van de relatie tussen de etnische identiteiten van Belgische meerderheids- en minderheidsstudenten en hun vooroordelen en gedragsintenties t.o.v. etnische groepen in sociaal-politieke contexten.

Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied sociology
Trefwoorden
racisme België nationalimse
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek test of we de relatie tussen nationale trots en vooroordelen beter kunnen onderzoeken door rekening te houden met de complexiteit en betekenisvolheid van de etnische grenzen die actoren trekken, en de rol van de school in dit proces. Dit wordt onderzocht door een voorbereidend kwalitatief onderzoek welke de basis vormt voor een grootschalig kwantitatief onderzoek.