Project

Nieuwe richtingen in onderzoek naar het verwerven en genereren van attitudes

Looptijd
01-01-2009 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Animal experimental and comparative psychology
    • Applied psychology
    • Human experimental psychology
    • Social psychology
Trefwoorden
experimentele psychopathologie evaluatieve conditionering attitudes automatische stimulus evaluatie
 
Projectomschrijving

Om menselijk gedrag te kunnen begrijpen, voorspellen, en beÏnvloeden is het belangrijk te weten hoe expliciete en impliciete attitudes worden gevormd, gerepresenteerd en geactiveerd, en hoe ze gedrag en denken beïnvloeden. Het doel van dit project is om hierover meer inzicht te verwerven via het testen van drie innovaties binnen de twee-proces benadering.